top of page

Group

Public·9 members

Jak ustawić darmowy plik dźwiękowy telefonu Galaxy jako dzwonek

Chcesz spersonalizować swój telefon Galaxy za pomocą ulubionego dzwonka? Oto instrukcje, jak ustawić darmowy plik audio jako dzwonek w telefonie Galaxy: https://dzwoneknatelefon.pl/

Krok 1: Przygotuj plik audio

Upewnij się, że plik audio jest w formacie MP3, AAC lub WAV.

Jeśli plik audio nie jest w odpowiednim formacie, możesz użyć oprogramowania do konwersji audio, aby przekonwertować go na obsługiwany format.

Krok 2: Prześlij plik audio do telefonu

Podłącz telefon Galaxy do komputera za pomocą kabla USB.

Skopiuj plik audio do folderu dzwonków w telefonie.

Folder dzwonków zwykle znajduje się w następującej lokalizacji: Pamięć wewnętrzna/Dzwonki

Krok 3: Ustaw plik audio jako dzwonek

Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie Galaxy.

Wybierz Dźwięki i wibracje.

Wybierz opcję Dzwonek.

Wybierz zakładkę Foldery.

Wybierz folder zawierający plik audio, który chcesz ustawić jako dzwonek.

Wybierz plik audio.

Kliknij Gotowe.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page